NOTARIUSZ

MAGDALENA MATWIEJCZYK

Opłaty

Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148 z 2004 roku poz. 1564) oraz zgodnie z art. 7 Prawa o notariacie ma obowiązek pobrać od stron czynności podatki oraz opłaty sądowe, na podstawie:

  • ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

  • ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, 

  • ustawy o podatku od spadków i darowizn,
    1
  • ustawy o podatku od towarów i usług.

Notariusz Magdalena Matwiejczyk, ul. Oliwska 106 (1 piętro), 80-209 Chwaszczyno

tel.: +48 58 333 50 23, tel.kom.: +48 605 494 394, e-mail: notariusz@matwiejczyk.com, notariusz@chwaszczyno.pl