NOTARIUSZ

MAGDALENA MATWIEJCZYK

Zakres czynności notariusza

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialnych notariusz dokonuje w Kancelarii Notarialnej, jednak jeżeli przemawia za tym charakter czynności notarialnej lub szczególne okoliczności, Notariusz może udokumentować czynność notarialną poza siedzibą Kancelarii. Zgodnie z treścią art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne;

  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

  • sporządza poświadczenia;

  • doręcza oświadczenia;

  • spisuje protokoły;

  • sporządza protesty weksli i czeków;

  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności powyższych Notariusz dokonuje w oparciu o przewidziane prawem dokumenty oraz informacje przekazane przez strony. Kontakt osobisty, telefoniczny lub elektroniczny z Notariuszem gwarantuje Państwu uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą na: zgromadzenie koniecznych dokumentów potrzebnych do dokonania czynności notarialnej, ustalenie terminu spotkania w celu ich przekazania oraz sfinalizowania transakcji, jak również wyliczenie kosztów – w tym wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków. Rozmowa z Notariuszem jest bezpłatna.

Notariusz Magdalena Matwiejczyk, ul. Oliwska 106 (1 piętro), 80-209 Chwaszczyno

tel.: +48 58 333 50 23, tel. kom.: +48 605 494 394, e-mail: notariusz@matwiejczyk.com, notariusz@chwaszczyno.pl

Projekt i wykonanie: ActiTech.pl